Waar kan ik terecht?

Waar kunnen ouders en/of jeugdigen terecht?
De eindverantwoordelijke voor de verwijsindex NML is het college van B&W van de gemeente waar de jeugdige ingeschreven staat.

Ouders en/of jeugdigen kunnen een schriftelijk verzoek: