Procedure verzoeken en bezwaren

Procedure behandeling verzoeken en bezwaren inzake de verwijsindex Noord- en Midden-Limburg:

Schriftelijke verzoeken (voor informatie of correctie) en bezwaren komen: 

  • of rechtstreeks binnen bij de gemeente waar de jeugdige ingeschreven staat;
  • of worden vanuit het regionale emailadres doorgestuurd naar de gemeente waar de jeugdige ingeschreven staat.

De gemeente geeft binnen vier weken een schriftelijke reactie n.a.v. een verzoek of bezwaar volgens de reguliere (klachten)procedure van de gemeente.

De regiobeheerder verwijsindex NML is inhoudelijk ondersteunend aan de gemeente bij de afhandeling van verzoeken of bezwaren. De regiobeheerder levert ook de inhoudelijke gegevens uit de verwijsindex.
De regiobeheerder zal zorg dragen voor standaardbrieven ter ondersteuning van gemeenten.