Privacy statement

De Verwijsindex Noord-Midden Limburg is een ICT-toepassing waarin zorgsignalen over jeugdigen van 0 tot 23 jaar worden opgenomen. Hulpverleners en begeleiders die met kinderen en jongeren werken, kunnen middels de Verwijsindex aangeven wanneer zij zich zorgen maken over een jeugdige.

Via de website www.verwijsindex-nml.nl  geven wij informatie over de Verwijsindex en bieden wij de mogelijkheid tot het stellen van vragen middels een contactformulier. Bezoekt u deze website, dan verwerkt Verwijsindex Noord-Midden Limburg uw persoonsgegevens. In dit privacy-statement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Op www.verwijsindex-nml.nl verwerken wij, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Daarnaast worden bij het invullen van het contactformulier uw naam, adresgegevens, gemeente, mailadres en uw vraag/opmerking gevraagd.

Cookies

Deze website maakt gebruik van een cookie van Google Analytics ten behoeve van het analyseren van het internetverkeer op de website. Lees de privacyverklaring van Google Analytics om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen.

Privacy wetgeving en Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. De gegevens blijven gedurende 14 maanden beschikbaar. Gegevens uit formulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Verwijsindex Noord-Midden Limburg en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Verwijsindex Noord-Midden Limburg heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Verwijsindex Noord-Midden Limburg geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Verwijsindex Noord-Midden Limburg een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van www.verwijsindex-nml.nl  te kunnen waarborgen.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Verwijsindex Noord-Midden Limburg) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulier meer informatie

Als u het contactformulier op www.verwijsindex-nml.nl  invult met het verzoek voor meer informatie, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen en u een reactie te kunnen geven op uw vraag of verzoek. Deze gegevens worden enkel verwerkt in de mailbox en niet verder opgeslagen of bewaard.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens Verwijsindex Noord- en  Midden- Limburg

Marjo Kromhout van der Meer   

Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep 

T 06 – 454 822 46
E m.kromhout@gennep.nl