Partners

Via de verwijsindex NML werken gemeenten en organisaties, die met jeugdigen werken, nauw samen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om de jeugdigen die risico’s lopen of problemen hebben te signaleren en te begeleiden. Voor iedereen die met jeugd te maken heeft is de verwijsindex NML een belangrijk gereedschap.

De verwijsindex NML richt zich op alle instellingen, organisaties, gemeenten en gemeentelijke diensten die de betreffende jeugdigen en eventueel hun gezinnen via een op maat gesneden traject hulpverlening bieden en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen.

Op dit moment werkt al een groot aantal gemeenten en organisaties samen via de Verwijsindex NML.