Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de verwijsindex NML. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de verwijsindex NML is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Auteursrechten met betrekking tot verwijsindex-nml.nl
De verwijsindex NML behoudt zich het auteursrecht op de verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal uitdrukkelijk voor. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de verwijsindex NML en onder bronvermelding van verwijsindex NML.

Gemeentelijke regelgeving
Via verwijsindex-nml.nl wordt toegang verleend tot de teksten van gemeentelijke regelgeving. Hierbij geldt dat de publicatie van deze teksten via verwijsindex-nml.nl geen bekendmaking vormt in de zin van de Gemeentewet of Algemene wet bestuursrecht. Alleen de door de gemeente en officiële instanties gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Privacy
De informatie die u bij een informatieaanvraag per email of via een online formulier verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Andere www-sites 
Verwijsindex-nml.nl bevat verschillende links naar andere sites. Het logo van de verwijsindex NML en de menubalk blijven bij een bezoek aan deze externe sites, in sommige gevallen in beeld. De verwijsindex NML is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.