Waarom?

Waarom een verwijsindex? Om jeugdigen goed te kunnen helpen, is een soepele samenwerking noodzakelijk tussen alle partijen die met jeugd werken. De jeugdketen bestaat uit een groot aantal instanties en professionals, die niet in elke situatie op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid bij een kind of gezin. Hierdoor kan het voorkomen dat er onvoldoende afstemming plaats vindt. Soms komt dat, omdat organisaties uit verschillende disciplines komen. Soms, omdat jeugdigen naar een andere gemeente verhuizen.

De verwijsindex houdt bij of meerdere organisaties contact hebben met dezelfde jeugdige. De verwijsindex brengt zorgsignalen van hulpverleners - zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen heen - bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jeugdigen tussen de 0 en 23 jaar. Dankzij de verwijsindex blijft elke jeugdige in beeld en kunnen professionals elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen