Verantwoordelijkheid?

 

Wie is er verantwoordelijk? De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (met uitzondering van Mook en Middelaar), hebben gezamenlijk afspraken gemaakt met instellingen over het gebruik van de verwijsindex en de daadwerkelijke actie die wordt ondernomen. De gemeente is niet betrokken bij de inhoud van de hulpverlening. De betrokken organisaties zullen in onderling overleg afstemmen, hoe ze de signalen opvolgen. Ouders of jongeren die meer willen weten over de verwijsindex, kunnen contact opnemen met de gemeente via het emailadres m.kromhout@gennep.nl.