Hoe werkt het?

Hoe werkt het?
Als een hulpverlener of begeleider ongerust is over een jongere, dan kan hij of zij deze jongere signaleren in de verwijsindex NML. Wanneer er al eerdere zorgsignalen over deze jongere zijn afgegeven, worden de betrokken instanties actief geïnformeerd over het feit dat zij beide een zorg hebben. Hierdoor ontstaat een sluitende jeugdketen. Bij overleg over een zorg en eventueel te verlenen hulpverlening, worden zo veel als mogelijk de ouders en de jongeren betrokken.