De verwijsindex

Wat is de verwijsindex?
De verwijsindex is een ICT-toepassing waarin zorgsignalen over jeugdigen van 0 tot 23 jaar worden opgenomen. Hulpverleners en begeleiders die met kinderen en jongeren werken, kunnen aangeven wanneer zij zich zorgen maken over een jeugdige.

Er kunnen allerlei redenen zijn voor ongerustheid. Dat kan als er bijvoorbeeld problemen zijn op school of met de gezondheid of persoonlijke ontwikkeling van een jeugdige.

 

De verwijsindex Noord- en Midden Limburg is mede mogelijk gemaakt door de